Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

Preşedinte:
Georgeta BUMBAC 
 
Membri : 

(Situaţie afiliere politică membri Consiliu de Administraţie conform Declaraţii de interese anexate)

Georgeta BUMBAC, începând cu data de 11.07.2019 - Declaraţie de avere şi interese | CV 
Voicu CHEȚA, începând cu data de 11.07.2019 - Declaraţie de avere şi interese | CV
Nicoleta - Ramona DINU (membru provizoriu, 4 luni), începând cu data de 19.01.2021 - Declarație de avere și interese  | CV
Daniel GEORGESCU, începând cu data de 11.07.2019 - Declaraţie de avere şi interese  | CV
Gabriel Valentin PÎRVULESCU, începând 11.07.2019 - Declarație de avere și interese | CV
Gabriel Dănuț OFIȚERU, începând cu data de 17.11.2019 - Declaraţie de avere şi interese | CV 
Ion Laurențiu VOICU, începând cu data de 11.07.2019 - Declarație de avere și interese | CV

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație/directorilor cu mandat.

Situație privind procedura de selecție și de revocare a membrilor Consiliului de Administrație în ultimii trei ani și motivele revocărilor.

Scrisoarea de așteptări pentru perioada 2019-2023 privind selecția Consiliului de Administrație
Forma contractului de mandat aprobată prin HAGA nr.11, art.3, din data de 11.07.2019 și HAGA 
Bugetul pentru investiții în ultimii trei ani financiari.
Cheltuielile totale cu personalul în ultimii trei ani.
Datoriile companiei către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali.
Valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat: nu este cazul

COMITETE CONSULTATIVE
 

Comitet Consultativ de Audit:
- Georgeta BUMBAC
- Gabriel Danuţ OFIȚERU
- Ion Laurențiu VOICU
- Nicoleta - Ramona DINU

Comitet Consultativ de Nominalizare şi Remunerare:
- Voicu CHEȚA 
- Gabriel Valentin PÎRVULESCU
- Nicoleta - Ramona DINU

 

Regulamentul de funcţionare al Consiliului de Administraţie
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului de Audit
Regulamentul de funcţionare al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare

Rapoarte anuale

Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2020
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2019
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2018
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2017
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2016
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2015
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2014
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2013

 

Rapoarte de activitate ale Consiliului de Administraţie

Raport de activitate al Consiliului de Administraţie al CN ACN SA - semestrul II 2020, Hotărâre
Raport de activitate al Consiliului de Administraţie al CN ACN SA - semestrul I 2020, Hotărâre
Raport de activitate al Consiliului de Administraţie al CN ACN SA- semestrul II 2019, Hotărâre

Codul de Etică al Consiliului de Administrație. Document


Detalierea serviciilor oferite de companie în interes public:

-C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A. presteaza catre BENEFICIARI (agenti/armatori) servicii de tranzitare canale navigabile (inclusiv ecluzare), servicii portuare sau alte activitati conform prevederilor legislative in vigoare.
-C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A. asigura alte activitati conexe transportului naval.

-C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A. pune la dispoziţia utilizatorilor infrastructura de transport naval aparţinând domeniului public al statului și bunuri domeniu privat al companiei în mod nediscriminatoriu, a următoarelor servicii publice:
1. Servicii de închiriere/ subconcesionare bunuri:
a) domeniul public a statului ( terenuri în porturile Medgidia, Basarabi, Ovidiu, Luminița și de-a lungul de-a lungul celor doua canale C.D.M.N. și C.P.A.M.N.);
b) domeniul privat al companiei (platforme, clădiri, anexe, magazii, spații în stațiile Radioreleu și sediu ACN).
2. Servicii privind accesul în porturi prin emiterea permiselor de acces.
3. Servicii de avizare documentații în vederea executării de lucrări pe zona de protecție a canalelor navigabile C.D.M.N. și C.P.A.M.N.
4. Servicii privind eliberare/vizare carnete de lucru în porturi pentru muncitorii portuari care efectuează muncă specifică în porturi.

 -C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A.  asigură conform regulamentelor de funcţionare şi exploatare a canalelor navigabile (CDMN - canalul Dunare – Marea Neagră şi CPAMN - canalul Poarta Albă – Midia-Navodari),  următoarele servicii publice:
1. Servicii de deversare apă - (descarcarea volumelor de apă uzată şi epurată, rezultată din procesul de uzinare al beneficiarilor de contracte);
2. Servicii de prelevare apă - (extragere volume de apă de către beneficiarii de contracte) pentru uzul în industrie, potabilizare şi irigaţii (agricultură);
3. Servicii de tranzitare apă - (asigurarea în punctul de uzinare al beneficiarilor de contracte a volumelor de apă necesare);
4. Servicii de refurnizare apă potabilă - (refurnizarea volumelor de apă potabilă preluate de la SC RAJA SA, prin reţeaua proprie de distribuţie);

Obiectivul de politică publică al companiei 

Detalierea situaţiilor de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al companiei:
      Registrul riscurilor
      Plan de implementare măsuri control

Declaraţie privind sprijinirea Strategiei Naționale Anticorupţie 2016-2020
Plan de integritate privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 
Mecanism de sesizare a incidentelor de integritate

Raportul de audit extern
Raportul anual al companiei