Informaţii acţionari AGA şi CA

MEMBRII A.G.A.
Ioana Cristina Cuc
Lucica Negoiţă

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE (provizoriu)

Preşedinte
Ovidiu Sorin Cupşa
Membrii : 


Ovidiu Sorin Cupşa - Declaraţie de avere şi interese | CV
Cristian-Mircea Blede - Declaraţie de avere şi interese |  CV
Bumbac A. Georgeta - Declaraţie de avere şi interese | CV
Ion Laurenţiu Voicu -Declaraţie de avere şi interese     |  CV
Sorin - Lucian Ionescu - Declaraţie de avere şi interese  | CV
Voicu Cheţa - Declaraţie de avere şi interese | CV
Titea Dragoş-Virgil - Declaraţie de avere şi interese CV

COMITETE CONSULTATIVE
 
Comitet Consultativ de Audit:

Sorin Lucian Ionescu
Laurenţiu Voicu

 
Comitet Consultativ de Nominalizare şi Remunerare:

Cristian Mircea Blede
Voicu Cheţa
Ovidiu Sorin Cupşa

 

Forma contractului de mandat aprobată prin HAGA nr.14 din data de 20.09.2016
Forma contractului de mandat aprobată prin HAGA nr.1 din data de 04.02.2013
Regulamentul de funcţionare al Consiliului de Administraţie
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului de Audit
Regulamentul de funcţionare al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare

Rapoarte anuale

Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2015
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2014
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2013

Raport anual audit intern 2016
Raport anual audit intern 2015
Raport anual audit intern 2014
Raport anual audit intern 2013
Raport anual audit intern 2012
Raport anual audit intern 2011