Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

1) TARIFE SERVICII TRANZITARE

Nr.crt PRESTATIA TARIF  UNITAR [EURO] UM
TARIFE PENTRU TRANZITARE NAVE SI CONVOAIE:
1 Tarif tranzitare canale navigabile pentru barje în convoi și nave fluviale, ponderat funcție de km. parcurși, indiferent de încarcătură 0,3259 TC
2 Tarif tranzitare canale navigabile pentru nave fluvio-maritime destinate transportului de marfă, ponderat funcție de km. parcurși 2,3451 TRN
3 Tarif tranzitare canale navigabile pentru nave tehnice, ponderat funcție de km. parcurși 0,9299 LBD
4 Tarif tranzitare canale navigabile pentru împingătoare și remorchere, ponderat funcție de km. parcurși 0,3164 CP
5 Tarif minim tranzitare cu ecluzare nave 202,22 navă
6 Tarif minim tranzitare fără ecluzare nave 148,05 navă
7 Tarif minim tranzitare cu/fără ecluzare nave de agrement 101,50 navă
8 Tarif pentru nave de pescuit 45,77 lună

 FACILITATI SI REDUCERI TARIFARE PENTRU TRANZITARE NAVE SI CONVOAIE:
1. Tarifarea tranzitarii canalelor navigabile de catre barje in convoi si nave fluviale se va aplica în funcție de mărimea convoaielor, indiferent de încărcătura sau starea barjelor (pline sau goale), astfel:
 - 0,3135 euro/tonă capacitate pentru convoaiele cu un tonaj între 2.500 – 5.999 tone capacitate,
 - 0,2926 euro/tonă capacitate pentru convoaiele cu un tonaj între 6.000 – 8.999 tone capacitate,
 - 0,2717 euro/tonă capacitate pentru convoaiele cu un tonaj între 9.000 – 11.999 tone capacitate.
 - 0,2613 euro/tonă capacitate pentru convoaiele cu un tonaj mai mare sau egal cu 12.000 tone capacitate.
Tariful de 0,3259 euro/tona capacitate ramane valabil pentru celelalte tipuri de nave si convoaie ce nu se incadreaza in categoriile mentionate mai sus.
2. La tranzitarea canalelor navigabile de către nave fluviale și nave maritime fără marfă se va aplica o reducere de 5% a tarifului.
3. La tranzitarea canalelor navigabile de către nave fluviale și nave maritime cu marfă se va aplica o reducere de 3% a tarifului.
4. Manevra nu se taxeaza şi reprezintă mişcarea necesară şi inclusă în procesul de tranzitare a unei nave/convoi standard (lungimea maximă a ansamblului de nave să nu depăşească 120 m) pe Canalul Poarta Albă – Midia Năvodari; înseamnă deplasarea între danele aceluiaşi port, sau în zonele delimitate pentru formarea/desfacerea convoaielor.
5. La tranzitarea canalelor navigabile de catre nave de pasageri se va aplica o facilitate constand in reducerea  cu 50 % a tarifului unitar, astfel: 
- de la 0,9299 EURO/LBD, la 0,4649 EURO/LBD.
6. La tranzitarea canalelor navigabile de catre nave fluviale incarcate cu containere se va aplica tariful de 0,2613 euro/tona capacitate, indiferent de marimea navelor sau convoaielor.
In plus, la tranzitarea canalelor navigabile de catre nave fluviale incarcate cu containere, se va adauga facilitatea de reducere a tarifului cu 3% pentru tranzitarea navelor fluviale cu marfa. 

 TARIFE PENTRU UTILIZARE INFRASTRUCTURA (CHEIAJ):
1 Tarif pentru împingătoare și remorchere 0,0178 EURO/CP/zi
2 Tarif pentru alte nave tehnice 0,2353 EURO/LBD/zi
3 Tarif pentru nave de navigație interioară propulsate și nepropulsate 0,0201 EURO/TC/zi
4 Tarif pentru nave fluvio - maritime 0,2535 EURO/TRN/zi

FACILITATI SI REDUCERI TARIFARE PENTRU UTILIZAREA INFRASTRUCTURII (CHEIAJ): 
1. Tariful de utilizare infrastructură pentru navele care iernează (noiembrie – martie) minim 30 de zile calendaristice consecutive în porturile aflate în administrarea companiei este de 150 Euro/lună/ navă, fără TVA şi se aplică cu condiţia solicitării beneficiarului (agent/armator).
2. Tariful de utilizare infrastructură (cheial) în locuri/puncte izolate de operare este de 150 Euro/lună/ navă fără TVA şi se aplică cu condiţia solicitării beneficiarului (agent/armator).
3. Tariful de utilizare infrastructura (cheiaj) nu se va percepe in situatia stationarii navelor de pasageri, in  porturi sau alte zone dedicate.
4. Tariful de utilizare infrastructură (cheiaj) nu se va percepe în situațiile în care, din motive neimputabile beneficiarului (agent/armator), respectiv manevre restricționate în porturile Constanța sau Midia, așteptare intrare/ieșire pe/de pe CDMN și CPAMN, așteptare în vederea ecluzării, vânt peste 14 m/sec, ceață densă, pod de gheață (exceptând navele aflate la iernat), navele acestuia sunt obligate să acosteze la estacade, conform dispozițiilor CTO.
5. Tariful de utilizare infrastructura (cheiaj) pentru stationarea navelor aflate in reparatii pe canalele navigabile, este de 150 euro/luna/nava, fara TVA si se aplică cu conditia solicitarii beneficiarului (agent/armator).

TAIFE PENTRU SERVICIUL DE PILOTAJ
Tarif de baza pentru serviciul de pilotaj 80,05 EURO/ORA
- Ruta AGIGEA - MEDGIDIA  320,20 EURO/RUTA
- Ruta AGIGEA - BASARABI 240,15 EURO/RUTA
- Ruta AGIGEA- CERNAVODA 400,25 EURO/RUTA
- Ruta NAVODARI - LUMINITA 80,05 EURO/RUTA
- Ruta MEDGIDIA - BASARABI 80,05 EURO/RUTA
- Ruta CERNAVODA - MEDGIDIA 240,15 EURO/RUTA
- Ruta CERNAVODA - BASARABI 240,15 EURO/RUTA
TARIFE REFURNIZARE UTILITĂȚI (ENERGIE ELECTRICA, APĂ)
1. Tarif refurnizare energie electrică

Pretul mediu al facturii lunare emise de furnizor pentru punctul de consum, la care se adaugă 7%

lei/kwh
2.  Tarif refurnizare  apă LEI/mc 

Precizări cu privire la aplicarea tarifelor:
1. Tarifele nu conţin TVA;
2.Tarifele pentru tranzitarea canalelor navigabile sunt stabilite pentru traversare totală sau parţială (ponderat în funcţie de km. parcurşi) a canalelor navigabile;
3. Tarifele se încasează de la fiecare navă pentru o trecere într-un singur sens sau pe convoi (tone capacitate), după caz. Pentru convoaiele formate din una sau mai multe barje care utilizează ca propulsie un împingător sau un remorcher, nava propulsoare nu se taxează.
4. Stabilirea sumei de plată pentru navele care tranzitează canalele navigabile se face pe baza certificatelor de tonaj şi a atestatelor de bord ale navelor, după cum urmează:
a) – pentru navele fluviale de transport marfă pe tona capacitate (TC);
b) – pentru navele maritime şi maritime – fluviale pe tonă registru net (TRN);
c) – pentru navele destinate operaţiunilor de remorcare şi împingere (care navigă independent sau în convoiul remorcat/împins de o altă navă) pe unitatea de putere – cai putere (CP). In cazul în care în documentele navei, puterea este indicată în alte unităţi decât cele utilizate la stabilirea sumei de plată, se vor face transformările corespunzătoare.
d) – pentru navele tehnice, instalaţii plutitoare, nave de pescuit şi nave de pasageri, stabilirea sumei de plată se va face pe baza volumului dat de produsul: lungimea maximă x lăţimea maximă x pescajul maxim (LBT).
5. Tariful minim se aplică tranzitărilor a căror valoare, rezultată din produsul dintre TC/TRN/CP/LBD (în funcție de tipul navei), tariful unitar aplicabil și coeficientul calculat pentru distanța parcursă, este mai mică decat tariful propus pentru aceasta prestatie.
6. Pentru deplasările împingătoarelor și remorcherelor în zonele de intrare pe Canalul Dunăre - Marea Neagră și Canalul Poarta Albă Midia Năvodari (Bief I și Bief III), fără ecluzare se aplica urmatorul algoritm de calcul : tarif x cai putere x coeficient de distanţă.
7. Stabilirea sumei de plată pentru navele care utilizează infrastructura portuară (staţionare, operare, cheiaj), se realizează aplicând tariful unitar în funcţie de categoria navelor (TC,TRN, CP, LBT).
8. Tariful utilizare infrastructura portuară (cheiaj) se aplică pentru numărul de zile de escală.
9. Pentru navele care utilizează infrastructura portuară mai puţin de 24 de ore, tarifele se aplică pentru o zi.
10. Locul de operare reprezintă acea zonă situată pe infrastructura Canalului Dunăre Marea Neagră sau a Canalului Poarta Albă Midia Năvodari, în afara porturilor, care dispune de amenajări permanente pentru acostatrea în siguranţă a navelor, în vederea efectuării operaţiunilor de încărcare/descărcare.
11. Punctul izolat de operare reprezintă acea zonă situată pe infrastructura Canalului Dunăre Marea Neagră sau a Canalului Poarta Albă Midia Năvodari, în afara porturilor şi a locurilor de operare, unde a fost executată o amenajare, având caracter temporar, pentru acostarea în siguranţă a navelor, în vederea efectuării unor operaţiuni temporare de încărcare/descărcare.
12. Tariful de utilizare infrastructura pentru stationarea navelor aflate in reparatii pe canale navigabile se poate aplica in urmatoarele conditii:
- La solicitarea beneficiarului, pentru o perioada de maxim 6 luni;
- In functie de disponibilitati si in locuri acceptate de administratie;
- Fara ingradirea operatiunilor de incarcare/descarcare sau a altor manevre efectuate de alte nave.
- Prin prezentarea catre administratie a unor documente care atesta stationarea cauzata de reparatia navelor:Documente care atesta lucrarile, Autorizatie emisa de Capitanie privind reparatia navei (Permis de lucru cu focul, autorizatie lucrari motor, etc), dupa caz.
- Tariful se va aplica proportional, in functie de numarul de zile de stationare

*Consiliul de Administraţie al CN ACN SA a aprobat:
1.Având în vedere condițiile dificile de navigaţie din perioada în care se înregistrează cote scăzute ale Dunării, în vederea susținerii traficului fluvial de nave, C.N. Administraţia Canalelor Navigabile S.A. acordă, începaâd cu data de 29.09.2021, facilităţi tarifare la tranzitarea navelor cu încărcătură, în condițiile în care se înregistrează cote scăzute ale Dunării în anul 2021, astfel:
- Cota Cernavodă între – 99 cm si – 50 cm, reducerea tarifelor de tranzitare a navelor cu încărcătură, cu 13.5 %;
- Cota Cernavodă sub – 100 cm, reducerea tarifelor de tranzitare a navelor cu încărcătură, cu 20%.

 

2) TARIFE DE INCHIRIERE 

Tarifele minime de inchiriere se stabilesc de către un expert evaluator autorizat ANEVAR, pentru fiecare bun supus închirierii conform HCA nr. 12/07.04.2016.
Tariful de închiriere aprobat reprezintă tariful minim de pornire a licitației publice cu strigare.
Pe baza tarifului licitat se calculează valoarea chiriei, astfel:
(suprafaţa) MP x (tarif) EURO/ MP / LUNA = (valoare chirie) EURO/ LUNA


3) TARIFE EMITEREA AVIZE PENTRU EXECUTAREA DE LUCRĂRI
A. Tarif emitere aviz pentru executarea de lucrări în zona CDMN și CPAMN
• Persoane juridice – 923,90 lei fără TVA
• Persoane fizice – 444,73 lei fără TVA
B. Tarif emitere aviz pentru executarea de lucrări în zona CDB
PERSOANE JURIDICE – 1.821,15 lei fără TVA
PERSOANE FIZICE – 1.305,13 lei fără TVA


4) TARIF PENTRU ELIBERAREA/PRESCHIMBAREA carnetelor de lucru în porturi pentru muncitorii portuari – 31,88 lei fără TVA


5) TARIF PENTRU AVIZAREA ANUALĂ A CARNETELOR DE LUCRU în porturi pentru muncitorii portuari – 12,29 lei fără TVA


6) Tarif pentru eliberarea acceptului pentru desfăşurarea operaţiunii conexe activităţilor de transport naval
(buncherare, curăţare şi degazarea tancurilor navelor şi curăţarea hambarelor şi magaziilor navelor) - 589,75 lei fără TVA


7) Tarif pentru reavizarea acceptului pentru desfăşurarea operaţiunii conexe activităţilor de transport naval (buncherare, curăţare şi degazarea tancurilor navelor şi curăţarea hambarelor și magaziilor navelor) – 147,44 lei fără TVA

8) TARIFE SERVICII APĂ

 # SERVICII Tarif avizat
lei/1000mc
1 TARIF PRELEVARE APĂ CPAMN 32,19
2 TARIF PRELEVARE APĂ POTABILIZARE 30,54
3 TARIF PRELEVARE APĂ STATII DE POMPARE 52,77
4  TARIF PRELEVARE APĂ ALTI BENEFICIARI
61,82
5 TARIF TRANZITARE APA Bief I CNE 0,45
TARIF TRANZITARE APĂ Bief I HIDRO 0,75
TARIF DEVERSARE APĂ Bief II RACIRE REACTOARE 2,61
TARIF DEVERSARE APĂ DIVERSI BENEFICIARI 40,63
TARIF DEVERSARE APĂ DIN STATII DE EPURARE 9,26

 

Arhivă tarife tranzit

Coeficienţi de distanţa
Tarife valabile 2010 - Anexa 1 , Anexa 2
Tarife valabile 2011 - Anexa 1Anexa 2
Tarife valabile 2012 -Anexa 1- aprobată prin HCA nr.106/30.11.2011, Anexa 2
Tarife valabile 2012 - Anexa 1 - aprobată prin HCA nr. 19/11.04.2012, Anexa 2
Tarife valabile 2013 - Anexa 1 - aprobată prin HCA nr.13/02.04.2013
Tarife valabile 2014 - Anexa 1 - aprobată prin HCA nr.11/10.03.2014 rectificata prin HCA nr.17/23.04.2014
Tarife valabile 01.10.2014 - 31.12.2014 - Anexa 1
Tarife valabile pâna la 31.12.2018 - Anexa 1
Tarife valabile până la 31.12.2019 - Anexa 1
Tarife valabile până la 31.12.2020 - Anexa 1, Facilități
Tarife valabile până la 31.12.2021 - Anexa 1