Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

nr.crt PRESTATIA TARIF UNITAR[EURO] UM
TARIFE PENTRU PUNEREA LA DISPOZITIE A INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT NAVAL PENTRU NAVE SI CONVOAIE:
1 Tarif tranzitare canale navigabile pentru barje in convoi si nave fluviale (ponderat functie de km. parcursi) indiferent de incarcatura: 0.27 Tone Capacitate TC
2 Tarif tranzitare canale navigabile pentru (ponderat funcţie de km parcurşi):
2.1 Nave fluvio-maritime destinate transportului de marfă 2.49 TRN
2.2 Nave Tehnice 1.70 LBD
2.3 Nave de Pasageri 0.28 LBD
2.4 Impingătoare - Remorchere 0.23 CP
Contravaloarea aferenta serviciilor de tranzitare:
- Se majorează cu 20% pentru navele care transportă mărfuri inflamabile sau periculoase;
- Se reduce cu 25% în situatia în care navele de la pct. 2.1. tranzitează canalele navigabile fără marfă.
3 Tarif pentru construcţii navale noi (în funcţie de tipul de navă):
3.1 Nave fluvio-maritime destinate transportului de marfă 2.49 TRN
3.2 Nave Tehnice 1.70 LBD
3.3 Nave de Pasageri 0.28 LBD
3.4 Impingătoare - Remorchere 0.23 CP
3.5 Barje şi şlep motor 0.27 TC

Tariful minim de tranzitare pe canal - cu ecluzare este 261 Eur/fără TVA
Tariful minim de tranzitare pe canal - fără ecluzare este 170 Eur/fără TVA
Tariful minim de tranzitare pe canal cu/fără ecluzare pentru nave de agrement este 125 Eur/fără TVA
Tariful minim de tranzitare pe canal cu/fără ecluzare pentru nave MApN este 125 Eur/fără TVA

TARIFE PENTRU UTILIZAREA INFRASTRUCTURII PORTUARE SI DE TRANSPORT NAVAL:
4 Utilizare infrastructura portuara pentru nave care nu sunt destinate transportului de marfuri:
4.1 Tarif pentru împingătoare şi remorchere 0.0162 EUR/CP/zi
4.2 Tarif pentru alte nave tehnice 0.0810 EUR/LBD/zi
Se aplica la puterea motoarelor in situatia 4.1 sau la LBD navei in situatia 4.2 pentru numarul de zile de escala indiferent de locul unde se afla nava in porturi sau in alte locuri din perimetru A.C.N.
5 Utilizare infrastructura portuara pentru nave de navigatie interioara:
5.1 Tarif pentru nave de navigaţie interioară nepropulsate 0.0126 EUR/TC/zi
5.2 Tarif pentru nave de navigaţie interioară propulsate 0.0324 EUR/TC/zi
Se aplica la TC-ul navei pentru numarul de zile de escala indiferent de locul unde se afla nava in porturi sau in alte locuri din perimetrul A.C.N.
6 Utilizare infrastructura portuara pentru nave fluvio-maritime:
6.1 Tarif pentru nave fluvio-maritime 0.1215

EUR/TRN/zi

Se aplica la TRN navei pentru numarul de zile de escala indiferent de locul unde se afla nava in porturi sau in alte locuri din perimetrul A.C.N.
Pentru navele care utilizeaza infrastructura portuara mai putin de 24 de ore, tarifele se aplica pentru o zi.
7 Refurnizare energie electrica la cheu(la tarif se adauga pretul energiei electrice de la furnizor)

10% din pretul mediu al facturii lunare emise de furnizor pentru punctul de consum.

lei/kwh

TARIFELE NU CONŢIN TVA

PRECIZARI CU PRIVIRE LA APLICAREA TARIFELOR
 PRACTICATE DE C.N. ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. 
Tarifele pentru tranzitarea canalelor navigabile sunt stabilite pentru traversare totala sau partiala (ponderat in functie de Km. parcursi) a canalului.           
1.  Tarifele se incaseaza de la fiecare nava pentru o trecere intr-un singur sens, sau pe convoi (tone capacitate), dupa caz. Pentru convoaiele formate din una sau mai multe barje care utilizeaza ca propulsie un impingator sau un remorcher, nava propulsoare nu se taxeaza. 
2. Stabilirea sumei de plata pentru navele care trec prin Canalul Dunare – Marea Neagra se face pe baza certificatelor de tonaj si a atestatelor de bord ale navelor,dupa cum urmeaza:
a) – pentru navele fluviale de transport marfa pe tona capacitate (TC) ;
b) – pentru navele maritime si maritime – fluviale pe tona registru net (TRN) ;
c) – pentru navele destinate operatiunilor de remorcare si impingere (care naviga independent sau in convoiul remorcat/impins de o alta nava) pe unitatea de putere – cai putere (CP). In cazul in care in documentele navei, puterea este indicata in alte unitati decat cele utilizate la stabilirea sumei de plata, se vor face transformarile corespunzatoare.
d) – pentru navele tehnice, instalatii plutitoare, nave de pescuit si nave de pasageri, stabilirea sumei de plata se va face pe baza volumului dat de produsul : lungimea maxima x latimea maxima x pescajul maxim (LBT) ;
3.  Stabilirea sumei de plata pentru navele care utilizeaza infrastructura portuara (stationare, operare, cheiaj), se realizeaza aplicand tariful unitar in functie de categoria navelor (TONE CAPACITATE, TRN, CAI PUTERE, LBT).
4.  Administratia are dreptul de a verifica datele specificate in certificatele de tonaj si atestatele de bord luate in calcul la stabilirea sumelor de plata, beneficiarul fiind raspunzator pentru cele consemnate in inscrisuri.
5. Utilizarea de catre nave a cheiurilor, danelor, instalatiilor portuare, a cailor navigabile interioare si a ecluzelor se face pe baza de comanda (avizare) / contract de prestari servicii incheiat intre administratie si armatorii navelor sau agentii acestora. 
•NOTA : 
-Prin tranzitare se intelege navigatia unei nave/unui convoi între doua puncte situate pe canalele navigabile.
-Prin ecluzare se intelege trecerea unei nave/unui convoi de la un nivel (bief) la altul al canalelor navigabile prin ecluza respectiva;
-Pentru solicitări de ecluzare la cerere pentru ecluzele Ovidiu si Năvodari, în afara orelor de program si sărbători legale, se aplică suplimentar tariful de 360 LEI/ora (fără TVA), cu conditia avizării ecluzării la cerere cu cel putin 10 ore înainte. Programul de functionare al ecluzelor Ovidiu si Năvodari este stabilit conform regulamentului intern al C.N. A.C.N. S.A si este afisat pe site –ul www.acn.ro.
-Tariful minim se aplica tranzitarilor a caror valoare, rezultata din produsul dintre TC/TRN/CP/LBD (in functie de tipul navei), tariful unitar aplicabil si coeficientul calculat pentru distanta parcursa, este mai mica de 261 EUR / 170 EUR/125 EUR, fara TVA.
-Tariful minim nu se aplica deplasarilor impingatoarelor si remorcherelor in zonele de intrare pe Canalul Dunare - Marea Neagra si Canalul Poarta Alba Midia Navodari (Bief I si Bief III), fara ecluzare. Pentru aceste cazuri, algoritmul de calcul este urmatorul : 0.23 EUR X CP X COEFICIENT DE DISTANTA.
-Tariful de utilizare infrastructura portuara pentru navele care ierneaza (noiembrie – martie) minim 30 de zile calendaristice consecutive in porturile aflate in administrarea companiei, este de 150 Euro/luna/nava fara TVA si se aplica cu conditia solicitarii operatorului economic.
 -Manevra nu se taxeaza si reprezinta miscarea necesara si inclusa in procesul de tranzitare a unei nave/convoi standard (lungimea maxima a ansamblului de nave sa nu depaseasca 120 m) pe Canalul Poarta Alba – Midia Navodari ; inseamna deplasarea intre danele aceluiasi port, sau in zonele delimitate pentru formarea/desfacerea convoaielor.

Tarife permise de acces în porturi

Operatorii economici care utilizeaza drumurile de exploatare si tehnologice monitorizate si a drumurilor de acces monitorizate catre obiectivele C.N. A.C.N. S.A.,  vor plăti contravaloarea tarifului de acces pentru autovehiculele care folosesc drumurile, pentru anul 2018, după cum urmează: 

nr.crt Tip autovehicul

Permis de acces zilnic lei/zi

Permis de acces lunar lei/lună Permis de acces anual lei/an
1 Autobasc.< 16 to ,Autocamioane Autospeciale,Autobuze,Utilaje, Tractoare, Carosate >5 to, Cifa< 16 to, Autopompe 12.93 102.65 1026.52
2 Autoturisme 8.63 51.33 513.25
3 Microbuze, Autoutilitare TV Carosate < 5to 8.63  66.72 667.23
4 Vehicule lungi,Autotiruri,Autobasc. > 16 to, Autocontainere, cifa>16 to 21.55 153.98  1539.77
5 Motociclete,Atelaje 8.63 10.27  102.65

La tarifele de mai sus se adauga taxa pe valoarea adăugată.

Tarifele vor fi actualizate anual cu indicele de inflaţie.
Intrarea pe drumurile de exploatare şi tehnologice monitorizate şi a drumurilor de acces monitorizate catre obiectivele C.N.A.C.N. S.A , se face pe baza de permis de acces.
Modalităti de lucru pentru derularea relaţiilor comerciale:
- Pe bază de contract de permise acces cu valabilitate pe perioada derulării contractului de
inchiriere, în cazul în care operatorii economici deruleaza un astfel de contract cu CN ACN SA
- Pe baza de contract de permise acces cu valabilitate 1( un) an, cu posibilitatea de prelungire
prin act adiţional, în cazul in care operatorii economici nu sunt în relaţii contractuale cu CN ACN SA
- Pe baza de comanda, cu achitarea anticipata a contravalorii permiselor de acces.


Coeficienţi de distanţa
Tarife valabile 2010 - Anexa 1 , Anexa 2
Tarife valabile 2011 - Anexa 1, Anexa 2
Tarife valabile 2012 -Anexa 1- aprobată prin HCA nr.106/30.11.2011, Anexa 2
Tarife valabile 2012 - Anexa 1 - aprobată prin HCA nr. 19/11.04.2012, Anexa 2
Tarife valabile 2013 - Anexa 1 - aprobată prin HCA nr.13/02.04.2013
Tarife valabile 2014 - Anexa 1 - aprobată prin HCA nr.11/10.03.2014 rectificata prin HCA nr.17/23.04.2014
Tarife valabile 01.10.2014 - 31.12.2014 - Anexa1

Tarife aplicabile Anexa 1A