Tarife valabile începând cu 01.07.2014

nr.crt PRESTATIA TARIF UNITAR[EURO] UM
TARIFE PENTRU PUNEREA LA DISPOZITIE A INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT NAVAL PENTRU NAVE SI CONVOAIE:
1 Tarif tranzitare canale navigabile pentru barje in convoi si nave fluviale (ponderat functie de km. parcursi) indiferent de incarcatura: 0.27 Tone Capacitate TC
2 Tarif tranzitare canale navigabile pentru (ponderat functie de km parcursi):
2.1 Nave fluvio-maritime 2.49 TRN
2.2 Nave Tehnice 1.70 LBD
2.3 Nave de Pasageri 0.28 LBD
2.4 Impingatoare - Remorchere 0.23 CP
Contravaloarea aferenta serviciilor de tranzitare:
- Se majorează cu 20% pentru navele care transportă mărfuri inflamabile sau periculoase;
- Se reduce cu 25% în situatia în care navele de la pct. 2.1. tranzitează canalele navigabile fără marfă.
Tariful minim de tranzitare pe canal - cu ecluzare este 261 Eur/fara TVA
Tariful minim de tranzitare pe canal - fara ecluzare este 170 Eur/fara TVA
Tariful minim de tranzitare pe canal cu/fara ecluzare pentru nave de agrement este 125 Eur/fara TVA
TARIFE PENTRU UTILIZAREA INFRASTRUCTURII PORTUARE SI DE TRANSPORT NAVAL:
3 Utilizare infrastructura portuara pentru nave care nu sunt destinate transportului de marfuri:
3.1 Tarif pentru impingatoare si remorchere 0.0162 EUR/CP/zi
3.2 Tarif pentru alte nave tehnice 0.0810 EUR/LBD/zi
Se aplica la puterea motoarelor in situatia 3.1 sau la LBD navei in situatia 3.2 pentru numarul de zile de escala indiferent de locul unde se afla nava in porturi sau in alte locuri din perimetru A.C.N.
4 Utilizare infrastructura portuara pentru nave de navigatie interioara:
4.1 Tarif pentru nave de navigatie interioara nepropulsate 0.0126 EUR/TC/zi
4.2 Tarif pentru nave de navigatie interioara propulsate 0.0324 EUR/TC/zi
Se aplica la TC-ul navei pentru numarul de zile de escala indiferent de locul unde se afla nava in porturi sau in alte locuri din perimetrul A.C.N.
5 Utilizare infrastructura portuara pentru nave fluvio-maritime:
5.1 Tarif pentru nave fluvio-maritime 0.1215

EUR/TRN/zi

Se aplica la TRN navei pentru numarul de zile de escala indiferent de locul unde se afla nava in porturi sau in alte locuri din perimetrul A.C.N.
Pentru navele care utilizeaza infrastructura portuara mai putin de 24 de ore, tarifele se aplica pentru o zi.
6 Refurnizare energie electrica la cheu(la tarif se adauga pretul energiei electrice de la furnizor)

10% din pretul mediu al facturii lunare emise de furnizor pentru punctul de consum.

lei/kwh

TARIFELE NU CONŢIN TVA

NOTA :
-Prin tranzitare se intelege punerea la dispozitie la cererea beneficiarului, a infrastructurii de transport navalpentru navigatia unei nave sau a unui convoi,  intre doua puncte situate pe canalele navigabile.
-Pentru solicitări de ecluzare la cerere pentru ecluzele Ovidiu şi Năvodari, în afara orelor de program şisărbători legale, se aplică suplimentar tariful de 360 LEI/ora (fără TVA), cu condiţia avizării ecluzării la cererecu cel putin 16 ore înainte.
Programul de funcţionare al ecluzelor Ovidiu şi Năvodari este stabilit conform regulamentului intern al C.N. A.C.N. S.A şi este afişat pe site–ul www.acn.ro ”.
-Tariful minim se aplica tranzitarilor a caror valoare, rezultata din produsul dintre TC/TRN/CP/LBD (in functie de tipul navei), tariful unitar aplicabil si coeficientul calculat pentru distanta parcursa, este mai mica de 261 EUR / 170 EUR/125 EUR, fara TVA.
-Tariful minim nu se aplica deplasarilor impingatoarelor si remorcherelor in zonele de intrare pe Canalul Dunare -Marea Neagra si Canalul Poarta Alba Midia Navodari (Bief I si Bief III), fara ecluzare. Pentru aceste cazuri, algoritmul de calcul este urmatorul : 0.23 EUR X CP X COEFICIENT DE DISTANTA.
-Tariful de utilizare infrastructura portuara pentru navele care ierneaza (noiembrie – martie) minim 30 de zile calendaristice consecutive in porturile aflate in administrarea companiei, este de 150 Euro/luna/nava fara TVA si se aplica cu conditia solicitarii operatorului economic.
-Manevra nu se taxeaza si reprezinta miscarea necesara si inclusa in procesul de tranzitare a unei nave/convoi standard (lungimea maxima a ansamblului de nave sa nu depaseasca 120 m) pe Canalul Poarta Alba – Midia Navodari ; inseamna deplasarea intre danele aceluiasi port, sau in zonele delimitate pentru formarea/desfacerea convoaielor.

Tarife premise de acces in porturi

Pentru clientii care au incheiate contracte de inchiriere cu C.N. ACN S.A.

nr.crt Tip autovehicul

Abonament zilnic lei/zi

Abonament anual lei/an
1 Autobasc.< 16 to ,Autocamioane Autospeciale,Autobuze,Utilaje, Tractoare, Carosate >5 to, Cifa< 16 to, Autopompe 12.60 500.00
2 Autoturisme 8.40 250.00
3 Microbuze, Autoutilitare TV Carosate < 5to 8.40 325.00
4 Vehicule lungi,Autotiruri,Autobasc. > 16 to, Autocontainere, cifa>16 to 21.00 750.00
5 Motociclete,Atelaje 8.40 50.00

Pentru clientii care nu au incheiate contracte de inchiriere cu C.N. ACN S.A.

nr.crt Tip autovehicul

Abonament zilnic lei/zi

Abonament anual lei/an
1 Autobasc.< 16 to ,Autocamioane Autospeciale,Autobuze,Utilaje, Tractoare, Carosate >5 to, Cifa< 16 to, Autopompe 12.60 1000.00
2 Autoturisme 8.40 500.00
3 Microbuze, Autoutilitare TV Carosate < 5to 8.40 650.00
4 Vehicule lungi,Autotiruri,Autobasc. > 16 to, Autocontainere, cifa>16 to 21.00 1500.00
5 Motociclete,Atelaje 8.40 100.00

La tarifele de mai sus se adauga taxa pe valoarea adaugata.

Tarif aviz preliminar = 100 Euro/ activitate (fara TVA)
Coeficienti de distanta
Tarife valabile 2010 - Anexa 1 , Anexa 2
Tarife valabile 2011 - Anexa 1, Anexa 2
Tarife valabile 2012 -Anexa 1- aprobata prin HCA nr.106/30.11.2011, Anexa 2
Tarife valabile 2012 - Anexa 1 - aprobata prin HCA nr. 19/11.04.2012, Anexa 2
Tarife valabile 2013 - Anexa 1 - aprobata prin HCA nr.13/02.04.2013
Tarife valabile 2014 - Anexa 1 - aprobata prin HCA nr.11/10.03.2014 rectificata prin HCA nr.17/23.04.2014
Tarife valabile 01.10.2014 - 31.12.2014 - Anexa1