Select your language

Solicitări informații de interes public (Legea 544/2001):
Persoana responsabilă: Mihaela Coroiu, email: presa[@]acn[.]ro
Telefon : +40 241702700/ int. 1191
Mobil: 0724282831
Fax: +0241737711
Program de funcționare: Luni – Vineri: 8:00 – 16:00
Legislație:
1. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
2. Norme metodologice de aplicare ale legii 544/2001.
Documente utile:
1. Solicitare în baza Legii 544/2001 : Model de cerere
2. Formular reclamație refuz: Model
3. Formular reclamanție neprimire informații în termenul legal: Model
Modalități de contestare ale deciziilor:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie

Raport periodic de implementare a Legii 544/2001:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.