Select your language

fair2  

FAIRway Danube

Program finanțare: Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF) Transport
Bugetul proiectului: 23.357.255 EUR
Buget ACN: 624.096 EUR
Rata finanțare: 85% UE , 15% Buget stat
Coordonator proiect: via donau
Durata proiectului: 60 luni ( Iulie 2015 – Iunie 2020)
Parteneri în proiect:

-  via donau -Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH (viadonau), Austria;
-  Agenţia de Dezvoltare Căi navigabile  (ARVD), Slovacia;
-  Direcţia Generală Managementul Apei  (OVF), Ungaria;
-  Corporaţia Naţională pentru dezvoltarea infrastructurii  (NIF), Ungaria;
-  Agenţia pentru căi navigabile interioare  (AVP), Croaţia;
-  Agenţia Executivă pentru Explorarea şi Intreţinerea Fluviului Dunăre ( EAEDMR) , Bulgaria;
-  Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi (AFDJ), România;
-  Administraţia Canalelor Navigabile (ACN), România.

     Obiectivul principal al proiectului este implementarea " Masterplanului de reabilitare și întreținere a șenalului navigabil al Dunării și afluenții săi” așa cum a fost el aprobat de către fiecare minister de resort din țările riverane Dunării, vizează atingerea unui stadiu bun de navigație pe întreaga durată a anului, prin asigurarea unor condiții minime de servicii.
Master plan aprobat ;  Concluzii )
   Acest obiectiv se poate realiza prin punerea în aplicare a unora dintre măsurile stabilite și anume:
-   Elaborarea coordonată a planurilor naționale și definirea activităților pilot ale proiectului;
-  Procurarea echipamentelor necesare pentru realizarea activităților pilot legate de serviciile hidrologice din cele 5 țări vizate (Slovacia, Ungaria, Croația, Bulgaria, România);
-  Executarea și evaluarea activităților pilot cu scopul de a :
* colecta într-o bază de date armonizată toate punctele critice de-a lungul Dunării;
* implementa o schemă coerentă de monitorizare a stării de navigație ;
* armoniza modelele și prognozele referitoare la nivelele de apa.
- Identificarea unor abordări inovative în reabilitarea șenalului navigabil și testarea acestora în câteva locații, ca parte a activităților pilot propuse.
- Pregătirea documentelor necesare pentru implementarea viitoarelor proiecte incluse în Masterplanul de reabilitare și intreținere a șenalului navigabil al Dunării și afluenții săi.

Comunicate de presă:

Septembrie 2021
Februarie 2016

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.