Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. a realizat întreg comunicatul