Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile S.A. a semnat contractul nr.10868/26.03.2015 aferent proiectului “Modernizare ecluze. Echipamente si instalatii”  pentru organizare evenimente-conferinţe şi realizarea materialelor publicitare, firmei SC MADS SMART SRL Constanţa. Criteriul de atribuire l-a reprezentat oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

comunicat