Port Medgidia

 

 

port medgidia 3

Portul Medgidia este port comercial, situat pe cale navigabilă interioară cu infrastructură aparţinând domeniului public al statului, amplasat pe malul drept al Canalului Dunăre Marea Neagră, la km 37+500.
Supravegherea şi dirijarea navigaţiei în port se exercită de către ACN prin Centrul Regional Ro-RIS ACN, în canalul 71VHF.

 

Principalele elemente tehnico – funcţionale:
- suprafaţa teritoriu portuar: 403.086,88 mp;(conform documentaţie de cadastru)
- suprafaţa bazinului portuar: 190.000 mp;MEDGIDIA
- pescajul maxim: 5,50 m;
- numărul total al danelor operative este de 20, din care:
         - 15 dane operative în portul industrial în lungime totală de 1.544,60 m;
         - 5 dane operative în portul comercial în lungime totală de 500 m; (platformele portuare, aferente danelor din portul comercial, aparţin S.C. Dobroport S.A.)
- dană de buncheraj în lungime de 102,33 m, neamenajată;
- dană tehnică cu cheul pereat în lungime de 120 m;
- 3 dane pasageri în lungime de 300 m;
- suprafeţe platforme cu destinaţia de operare – depozitare: 76.167,09 mp;
- anexa socială (suprafaţa desfăşurată): 284,10 mp;
- gara fluvială (suprafaţa desfăşurată): 1.456,89 mp;
- calea ferată în incinta portului de 600 m dar care nu aparţine C.N. ACN S.A.;
- modul de manevrare al garniturilor de tren: în afara incintei portului;
- legătura cu reţeaua de drumuri naţionale, inclusiv legătura cu autostrada A2, lungimea de drum în interiorul portului: 1.210 m;
- suprafaţa de parcare auto: 500 mp;
Portul cuprinde şi danele de aşteptare şi desfacere/ refacere convoaie situate în amonte de gura de intrare în port în lungime de 600 m şi o dană de 300 m situată în aval de port. La aceste dane se efectuează numai operaţiuni tehnice (de formare / desfacere convoaie) şi nu operaţiuni de înc./ desc.