Port Ovidiu

 

 

Portul Ovidiu este port comercial, situat pe cale navigabilă interioară cu infrastructură aparţinând domeniului public al statului, amplasat pe malul drept al Canalului Poarta Albă – Midia, Năvodari, la km 11+000.
Supravegherea şi dirijarea navigaţiei în port se exercită de către ACN prin Centrul Regional Ro-RIS ACN, în canalul 71VHF.

Principalele elemente tehnico – funcţionale:OVIDIU
- suprafaţa teritoriu portuar: 79.598,87 mp; (conform documentaţiei de cadastru);
- suprafaţa bazinului portuar: portul se află pe şenalul navigabil;
- pescajul maxim : 3,80 m;
- numarul total al danelor operative este de 5 în lungime totală de 450 m;
- dană de aşteptare cu cheu pereat în lungime de 120 m, la acestă dană se efectuează numai operaţiuni tehnice şi nu operaţiuni de înc./ desc;
- suprafeţe platforme cu destinaţia de operare – depozitare: 27.274 mp;
- legătura cu reţeaua de drumuri naţionale, inclusiv legătura cu autostrada A4, lungimea de drum în interiorul portului: 800 m