Petiție
Prin „petiție” se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).
Petițiile pot fi transmise către Compania Națională “Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. Constanța prin una din următoarele modalități:
- prin transmiterea prin poștă pe adresa Companiei Naționale “Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. Constanța – Strada Ecluzei, nr. 1, Agigea, județul Constanța;
- prin poșta electronică la adresa compania[@]acn[.]ro;
- prin fax la nr 0241 737 711;
- prin depunere la registratura Companiei Naționale “Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. Constanța – Strada Ecluzei, nr. 1, Agigea, județul Constanța.

Formular petiție aici.