Selectați limba dvs

1.Program anual al achizițiilor sectoriale
2.Centralizator achiziţii sectoriale
3.Contracte de achiziție sectorială de peste 5 000 euro - 2023

Servicii întreținere toalete ecologice
Energie electrică
Servicii privind planurile de securitate ale instalatiilor portuare - ECLUZE (AGIGEA, CERNAVODA, OVIDIU, NAVODARI)
Sistem de videoconferință pentru încăperi de dimensiuni medii
Sistem de arhivare electronică bază de date arhivă Ecluze și Stații de Pompare
Instalații de recirculare, filtrare și pompare motorină diesel-generatoare
- Servicii de elaborare documentaţie tehnică de fundamentare pentru 3 statii de epurare 
Reabilitare instalație sanitară Sediu A.C.N.
Furnizare Gaze naturale
- Actualizarea Expertizei Tehnice a taluzului afectat de alunecarea de teren (calamitate naturală) zona Cumpăna
Servicii de asigurări medicale private pentru personalul Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile SA
Servicii de golire a puţurilor de decantare sau a foselor septice ale C.N. A.C.N. S.A.”
Servicii pentru mentenanță Sisteme de supraveghere video și control acces 
- Remediere avarie km 23
Remorcă transport utilaj mic de construcții
- Service generatoare-Sistem automat de monitorizare a calității apei 
Servicii întreținere ascensoare
Betonare platforma depozitare deșeuri feroase la Depozitul Central A.C.N. S.A. 
Expertiză tehnică piloni metalici
Reabilitare exterioara cladire centrala termică
Service sisteme de măsură nivele
Reabilitare echipamente și instalații Ecluza Năvodari nr. 2
Reabilitate sistem rulare panouri
Reabilitare reductoare agregate de pompare tip AV 2800, nr.3 si nr.5 corp B-  Stația de Pompare Complexă CERNAVODĂ
Service stații de epurare Monobloc proprii ACN
Servicii de mentenanta preventiva si mentenanta corectiva Sistem RoRIS ( HARD , SOFT SI FIBRA OPTICA)
Reabilitare confecții protecție supraîncălzire transformatoare20/6 kv 10 mva Ecluza Agigea
Evacuare material desprins din taluzurile Canalului Dunăre - Marea Neagră
- Servicii furnizare internet
Remediere avarie la Ecluza nr.1 Cernavodă - instalația de barbotare
Service și asistență tehnică pentru echipamente și instalații supuse supravegherii I.S.C.I.R
Revizie și intervenție accidentală aparate de aer condiționat
Remorcă transport echipamente de construcții
Reabilitare drum de acces din DN 22C la Ecluza Cernavoda mal drept
Container tip birou 12m x 2,4m x 2,7m
Reparatie cu andocare "Izvoru Mare" si "Costinesti 3"
Gard împrejmuire perimetru exterior ecluză de la barieră la pavilionul administrativ
Revizie servicii privind evaluările de securitate ale instalațiilor portuare
Construcție barieră perimetrală de protecție clădire SPA Saligny 
Reabilitare instalație de iluminat exterior pavilion administrativ Ecluza Cernavodă
- Reabilitare împrejmuire și copertină rezervoare exterioare de ulei uzat 
Servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție
Service sistem de securitate aferent Sistemului de monitorizare a calității apei
- Stabilire tarife pentru închiriere bunuri
- Elaborare documentatie tehnica pentru remedierea avariei la duc d'Albi
Asigurări parc auto
- Electrocar cu platformă
- Servicii de vulcanizare
Calculator tip laptop, Calculatoare all in one , Calculatoare tip desktop pc , Multifuncțional A4 color,
Multifuncțional laser color A3

Sistem de supraveghere video la front de asteptare km 29 CDMN 
Servicii reînnoire licențe antivirus BITDEFENDER GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY pe o perioadă de 3 ani
Servicii de cadastru
Reabilitare taluz afectat de alunecarea de teren (calamitate naturală) zona Cumpăna 
- Carburant folosind sistemul card
Reactualizare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii: ''Amenajarea raurilor Arges si Dambovita pentru navigatie si alte folosinte''

 


Anul 2022

Proiectare și execuție: “Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Ovidiu"
Proiectare și execuție: “Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Luminița"
Servicii închiriere de vehicule de transport de persoane cu șofer
Servicii de telefonie, date, fixe și mobile
Modernizare sistem climatizare camera echipamente servere Ecluzele Agigea, Cernavodă și Ovidiu
- Service centrala telefonica Alcatel 4400
- Modernizare bariere automate de protecție pod basculant ECLUZA CERNAVODA, AGIGEA și OVIDIU
- Studiu de fezabilitate pentru proiectul/obiectivul de investititii: "PARC SOLAR FOTOVOLTAIC – SEDIU ACN AGIGEA"
- Servicii întreținere toalete ecologice 
Servicii de verificare /încărcare/ înlocuire stingătoare de incendiu
Servicii de cadastru
Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Modernizare front de așteptare port Basarabi"
Pompă submersibilă Q=336 MC/H, H=9,5 BAR
- Servicii de pază civilă și pază prin patrulare auto la obiectivele CN ACN SA
Reabilitare echipamente VHF din cadrul sistemului RoRIS
Servicii de asistență privind planurile de securitate ale instalațiilor portuare – Ecluze  Agigea, Cernavoda,Ovidiu,Navodari   si ale porturilor: Medgidia, Murfatlar, Ovidiu, Luminita
- Servicii evaluare patrimoniu public
Proiectare: „Reabilitare instalație sanitară Sediu ACN
Reabilitare împrejmuire și copertina rezervoare exterioare de ulei uzat și reabilitare împrejmuire transformatoare exterioare 6/0,4 KV – SPC
Amplasare panouri de avertizare cu privire la zonele de siguranță și de protecție ale Canalului Dunăre – Marea Neagră și ale Canalului Poarta Albă – Midia, Năvodari
Servicii pentru mentenanță sisteme de supraveghere video și control acces
Elaborare Expertiză Tehnică  inclusiv studii de teren   și Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție  D.A.L.I.   pentru obiectivul de investiții: Reabilitare și retehnologizare “BARAJ STĂVILAR MOBIL KM 4 + 337
 - Calculator laptop, Laptop 2 în 1 touchscreen
Multifuncțional A4 color, Multifuncțional laser color A3, Plotter multifuncțional cu scanner A0
- Servicii de mentenanţă pentru Sistemul de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile
Servicii de golire a puţurilor de decantare sau a foselor septice ale C.N. A.C.N. S.A.
- Service parc auto: Lotul 1, Lotul 2, Lotul 3 , Lotul 4
- Servicii furnizare internet
Service sisteme de măsură nivele
Service software și hardware aferent sistemului de monitorizare a calității apei
- Electrostivuitor
- Electrocar ET3
Autobasculanta 6x4
Servicii de mentenanţă preventivă şi mentenanță corectivă sistem RoRIS   hard , soft si fibra optica 
- Clădire arhivă ACN SA   proiectare și execuție 
Dirigenție de șantier - "Clădire arhivă A.C.N. S.A.”  proiectare și execuție 
- Reabilitare acționare supape aerisire-dezaerisire la agregatele principale de pompare din corp B-S.P.C. CERNAVODA
- Asigurări parc auto
Evacuare material de pe drumuri si platforme Canal Poarta Albă Midia Năvodari"
- Reabilitare drumuri tehnologice de acces Ecluza Agigea si modernizare platforma de depozitare culeea 1 aval
- Calculator laptop, calculator all in one, calculator desktop, server domeniu, server aplicaţii
Audituri pentru recertificarea și menținerea Sistemului de management integrat
Service stații de epurare monobloc proprii C.N. A.C.N. S.A.


Anul 2021
- Reabilitare scări de acces la cheu şi bolarzi
- Servicii închiriere de vehicule de transport de persoane cu șofer
Servicii de reprezentare în Serbia, Croaţia, Bosnia şi Herţegovina
- Servicii de reprezentare în Ungaria
- Servicii medicale de medicina muncii pentru salariaţii companiei
- Servicii de consultanță pentru – implementarea unui sistem de management al performanței- implementarea și îmbunătățirea sistemului de management ‚’anti-mită’’ în vederea certificării conform SR ISO 37001:2017
- Asistență în implementarea procesului de optimizare organizațională
Servicii de cadastru
Actualizare deviz general al obiectivului de investiții : modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Luminița
Actualizare deviz general al obiectivului de investiții : modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Ovidiu
-  Actualizare deviz general al obiectivului de investiții : modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Medgidia
- Asigurări parc auto
- Servicii de depoluare a mediului pe canalele navigabile Dunăre Marea Neagră și Poarta Albă Midia Năvodari
 - Reabilitare instalaţie de încălzire în pavilionul administrativ – Ecluza Cernavodă
Amplasare panouri şi bannere de avertizare pe CDMN şi CPAMN
 - Reparaţie faţadă turn comandă navigaţie şi conductă scurgere apă menajeră Ecluza Năvodari
 - Service de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie
 - Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă pentru echipamente şi instalaţii din ecluze, staţii de pompare şi galerii de ape mari
 - Service parc auto
- Service sistem de securitate aferent sistemului de monitorizare a calităţii apei
Service sisteme de calcul şi echipamente periferice reţea ACN şi intervenţii accidentale
- Consumabile pentru echipamente periferice: tonere, cartuşe
- Reabilitare spaţii interioare şi instalaţii turn de comandă ecluza Agigea, Cernavodă şi Ovidiu
- Servicii furnizare internet
Reabilitare drum de acces la dana nr.12 port Basarabi
- Reabilitare accese şi platforme la Ecluza Cernavodă
- Servicii de paza civilă  


Anul 2020
Servicii de pază fixă civilă şi pază prin patrulare auto la obiectivele CN ACN SA
Servicii de asigurare de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administraţie şi directorilor numiţi conform OUG 109/2011
Servicii reînnoire licențe antivirus Bitdefender GravityZone Business Security
Consumabile pentru echipamente periferice: tonere, cartușe
Energie electrică
- Asigurări parc auto
- Servicii de consultanţă în gestionarea resurselor umane
- Motorină scutită de plata accizei
- Calculator, Unitate stocare-backup, UPS 3000 VA
- Servicii pentru mentenanţă sisteme de supraveghere video şi control acces
- Service hard RORIS CDMN_CPAMN 
- Servicii software si hardware sistem monitorizare calitate apă
- Service sistem securitate sistem monitorizare calitate apă
- Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: “Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunăre Marea Neagră şi Canal Poarta Albă Midia Năvodari în vederea creşterii siguranţei navigaţiei”
-Servicii actualizare documentaţie cadastrală CDMN şi CPAMN
-Servicii de efectuare analize la apa evacuată de la staţiile de epurare ale ACN
- Reparaţie nave : Reparaţie cu andocare navă „PEŞTERA” şi  Reparaţie cu andocare şalupa „IULIA"
- Service sisteme de calcul şi echipamente periferice reţea ACN şi intervenţii accidentale
-Inchiriere licențe Microsoft de tip Open Value Subscription pentru perioada 2021-2023
-Service şi dezvoltare Soft Ro-RIS  CDMN+CPAMN 
- Detergenţi, produse de curăţenie, dezinfectant..
- Produse de papetărie, accesorii de birou, hârtie
- Actualizare Expertiză Tehnică – extindere inclusiv în zonele limitrofe alunecării de teren  calamitate naturala   zona Cumpăna – mal stâng Canal Dunăre – Marea Neagră, între km 56+989  7+421 navigaţie   şi km 57+217  7+193 navigaţie 
- Servicii de mentenanţă pentru Sistemul de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile


Anul 2019
- Audituri pentru recertificarea și menținerea Sistemului de management integrat conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008 şi tranziţia la SR ISO 45001:2018”
- Servicii de colectare, transport şi tratare deşeuri
- Acord cadru/Contract subsecvent nr.1 Carburant folosind sistemul card
- Servicii de pază civilă fixă și pază prin patrulare auto la obiectivele CN ACN SA
- Reabilitare drum de acces la dana nr. 12 Port Basarabi
Asigurări parc auto
Energie electrică
- Reabilitare exterioară turnuri de comandă din ecluzele Cernavodă, Agigea şi Ovidiu
- Furnizare produse ‚ Calculator cu placă video pentru ACAD  3 buc  , Laptop 17’’ cu placă video pentru ACAD  1 buc  , laptop 17’’ 2 buc  , calculator   2 buc  , Servere de reţea   2 buc 
- Reabilitare tâmplarie, scara A şi tencuieli exterioare la sediu ACN
- Licenţe software
- Studiu Geotehnic și Expertiză Tehnică pentru reabilitare taluz afectat de alunecarea de teren CDMN.
- Servicii de Deratizare și Dezinsecție
- Documentație de avizare a lucrărilor D.A.L.I Reabilitare taluz afectat de alunecarea de teren CDMN
- Motorină scutită de la plata accizei
- Retehnologizare centrală termică ACN pentru consumul de gaze naturale și execuție instalație de utilizare gaze
- Reevaluarea bunurilor aparținând domeniului public al statului, date în concesiune CN ACN SA
- Amenajarea arhivei proiectului “Modernizare ecluze-Echipamente și instalații”
- Reabilitare drum de acces Năvodari
- Contract achiziție sectorială, Autoutilitară de teren 4x4 de transport persoane si marfă 5 buc. 
- Acord Contractual - Reabilitare taluz afectat de alunecarea de teren – Cumpăna, Lucrări în prima urgență 
- Supervizare lucrări și dirigenție de șantier. Reabilitare taluz afectat de alunecare,CDMN - Cumpăna
- Service și dezvoltare soft Ro-RIS CDMN- CPAMN
- Carburant folosind sistemul CARD
- Servicii pază civilă fixă și pază prin patrulare auto la obiectivele ACN SA
- Servicii de depoluare a mediului pe canalele navigabile
- Consumabile pentru echipamente periferice, tonere, cartușe
- Servicii de recrutare personal în vederea selecției Directorului General și Director Economic
- Servicii de Internet
- Lucrări întreținere și reparații pe Canal Poarta Albă - Midia Navodări
- Service stații epurare monobloc proprii AN ACN SA
- Reparație fibra optica Ro-RIS
- Servicii organizare eveniment conferința "Danube-Black Sea Canal Meets Hungarian Partners"
- Furnizare si montaj grup diesel generator mobil
- Servicii în vederea realizării documentației necesare, așa cum este prezentată în ordonanța nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
Servicii Cadastrale
- Furnizare echipamente radio RO-RIS CDMN+CPAMN
- Baraje flotante și Absorbante de produse petroliere
Praf absorbant biodegradabil
Sistem GNSS-RTK cu doua receptoare  GPS: baza si rover  cantitate 1 buc 
- Service sisteme de calcul şi echipamente periferice reţea ACN şi intervenţii accidentale
-Servicii de închiriere de vehicule de transport de persoane cu șofer
- Reparații și Intreținere NAVE  Peștera, Izvoru Mare, Costinești, Iulia, Laguna 
- Sistem informatic ROA-modul salarizare
- Studiu de fezabilitate "Proiectare si executie a doua nave - Spargator de Gheata"

 


Anul 2018
Servicii Internet
- Reparatie Fibra optică Ro-RIS  CDMN+CPAMN 
- Servicii de deratizare şi dezinsectie 
- Modernizarea şi extinderea sistemului de măsură nivele apă pe - Canalul Dunăre Marea Neagră şi Poarta Albă Midia Năvodari 
Revizie anuală aparate aer condiţionat
- Echipamente individuale de protecţie  EIP   pentru dotarea personalului companiei 
- Servicii de asistenţă privind planurile de securitate ale facilităţilor portuare 
Achiziţie sisteme de calcul
- Reabilitare lucrări de protecţie şi consolidări maluri Ecluza Cernavodă 
- Reabilitare instalaţie de încălzire turn comandă Ecluza Năvodari 
- Bariere automate de acces sediu ACN   furnizare şi montaj   
Service parc auto lot 1
Service parc auto lot 2
Service parc auto lot 4
Web service conform standard NTS 4.0 Danube Stream
- Multifuncţional A3  minim Printer, Scanner, Copier, color   -1 buc.; Multifuncţional A4  Printer, Scanner, Copier, A4, color   1 buc., Multifuncţional A0 1 buc.; Multifuncționale imprimanta+scanner+fax  2 buc  ; Imprimante laser A4, alb–negru şi color  9 buc 
- Service diesel generatoare radio relee-4 buc
- Revizie centrale termice
- Servicii de mentenanţă pentru sistem de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile
- Service software şi hardware aferent sistemului de monitorizare a calităţii apei
- Servicii recrutare personal în vederea selecţiei membrilor CA
-Înlocuirea ascensoarelor din turnurile de comandă ale ecluzelor Agigea, Cernavodă și Ovidiu
- Dragaj întreţinere CDMN
- Inchiriere mijloace de transport persoane cu şofer
- Combustibil uşor CLU
- Achiziţie autovehicule de teren 4x4  2buc   -lot 1
- Achiziţie autovehicule de teren 4x4  8buc   -lot 2
- Echipamente informatice, de comunicaţii şi periferice de calcul licenţe în cadrul proiectului Modernizare ecluze.Echipamente şi instalaţii Faza 2
- Servicii organizare eveniment Serbia
- Ambarcatiune de inspecţie şi control
- Echipamente individuale de protecţie  EIP   pentru dotarea personalului companiei  etapa II 
- Service sisteme de calcul şi echipamente periferice reţea ACN şi intervenţii accidentale
- Achiziţie mobilier in cadrul proiectului ”Modernizare ecluze. Echipamente şi instalaţii.Faza 2".
- Reabilitare acces puţ vane ecluza Năvodari
- Service sistem de securitate aferent sistemului de gospodărire ape 
- Furnizare şi instalare software ptr managementul electronic al documentelor
- Servicii de telefonie şi date fixe şi mobile
- Servicii de deszăpezire şi îndepărtare polei
- Servicii medicale de medicina muncii
- Servicii de actualizare a sistemului CONTAFIN  versiunea ROA 
- Servicii de audit financiar
- Produse de papetărie, accesorii de birou, hârtie
- Detergenţi, produse de curăţenie şi dezinfectat, paste şi prafuri abrazive, produse pentru îngrijire personală 
- Servicii de reprezentare în Serbia, Croaţia, Bosnia şi Herţegovina
- Servicii de evaluare mijloace fixe
-
Servicii de reprezentare în Ungaria

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.