Anul 2022

Proiectare și execuție: “Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Ovidiu"
Proiectare și execuție: “Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Luminița"
Servicii închiriere de vehicule de transport de persoane cu șofer
Servicii de telefonie, date, fixe și mobile
Modernizare sistem climatizare camera echipamente servere Ecluzele Agigea, Cernavodă și Ovidiu
- Service centrala telefonica Alcatel 4400
- Modernizare bariere automate de protecție pod basculant ECLUZA CERNAVODA, AGIGEA și OVIDIU
- Studiu de fezabilitate pentru proiectul/obiectivul de investititii: "PARC SOLAR FOTOVOLTAIC – SEDIU ACN AGIGEA"
- Servicii întreținere toalete ecologice 
Servicii de verificare /încărcare/ înlocuire stingătoare de incendiu
Servicii de cadastru
Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Modernizare front de așteptare port Basarabi"
Pompă submersibilă Q=336 MC/H, H=9,5 BAR
- Servicii de pază civilă și pază prin patrulare auto la obiectivele CN ACN SA
Reabilitare echipamente VHF din cadrul sistemului RoRIS
Servicii de asistență privind planurile de securitate ale instalațiilor portuare – Ecluze  Agigea, Cernavoda,Ovidiu,Navodari   si ale porturilor: Medgidia, Murfatlar, Ovidiu, Luminita
- Servicii evaluare patrimoniu public
Proiectare: „Reabilitare instalație sanitară Sediu ACN
Reabilitare împrejmuire și copertina rezervoare exterioare de ulei uzat și reabilitare împrejmuire transformatoare exterioare 6/0,4 KV – SPC
Amplasare panouri de avertizare cu privire la zonele de siguranță și de protecție ale Canalului Dunăre – Marea Neagră și ale Canalului Poarta Albă – Midia, Năvodari
Servicii pentru mentenanță sisteme de supraveghere video și control acces
Elaborare Expertiză Tehnică  inclusiv studii de teren   și Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție  D.A.L.I.   pentru obiectivul de investiții: Reabilitare și retehnologizare “BARAJ STĂVILAR MOBIL KM 4 + 337
 - Calculator laptop, Laptop 2 în 1 touchscreen
Multifuncțional A4 color, Multifuncțional laser color A3, Plotter multifuncțional cu scanner A0
- Servicii de mentenanţă pentru Sistemul de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile
Servicii de golire a puţurilor de decantare sau a foselor septice ale C.N. A.C.N. S.A.
- Service parc auto: Lotul 1, Lotul 2, Lotul 3 , Lotul 4
- Servicii furnizare internet
Service sisteme de măsură nivele
Service software și hardware aferent sistemului de monitorizare a calității apei
- Electrostivuitor
- Electrocar ET3
Autobasculanta 6x4
Servicii de mentenanţă preventivă şi mentenanță corectivă sistem RoRIS   hard , soft si fibra optica 
- Clădire arhivă ACN SA   proiectare și execuție 
Dirigenție de șantier - "Clădire arhivă A.C.N. S.A.”  proiectare și execuție 
- Reabilitare acționare supape aerisire-dezaerisire la agregatele principale de pompare din corp B-S.P.C. CERNAVODA
- Asigurări parc auto
Evacuare material de pe drumuri si platforme Canal Poarta Albă Midia Năvodari"
- Reabilitare drumuri tehnologice de acces Ecluza Agigea si modernizare platforma de depozitare culeea 1 aval
- Calculator laptop, calculator all in one, calculator desktop, server domeniu, server aplicaţii
Audituri pentru recertificarea și menținerea Sistemului de management integrat
Service stații de epurare monobloc proprii C.N. A.C.N. S.A.