Selectați limba dvs

 

Anunț privind proiectul Scrisorii de așteptări a acționarilor, necesară selecției membrilor Consiliului de Administrație, respectiv Directorilor, pentru perioada 2023-2027, la COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

"În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1), (3) și (4) din Secțiunea a 3-a, Cap.I, Anexa nr.1C la H. G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Ministerul Transporturilor și lnfrastructurii, în calitate de acționar majoritar al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A., invită Fondul Proprietatea, în calitate de acționar minoritar, la consultări în data de 19.06.2023, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, având ca subiect Proiectul scrisorii de așteptări a acționarilor, necesară selecției membrilor consiliului de administrație, respectiv directorilor, pentru perioada 2023-2027, la Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. Punctul de vedere al Fondului Proprietatea poate fi comunicat și in scris Ministerului Transportului și Infrastructurii, în atenția Direcției Guvernanță Corporativă, la adresa de email: secretariat.dgc@mt.ro și oona.voican@mt.ro. În caz de neparticipare sau netransmitere a unui punct de vedere până la data 19.06.2023, se va considera acceptare tacită."

Descarca documentul

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

Preşedinte:
- Georgeta Bumbac
 
Membri : 

(Situaţie afiliere politică membri Consiliu de Administraţie conform Declaraţii de interese anexate)

Georgeta BUMBAC (membru provizoriu, 5 luni) începând cu data de 12.07.2023 - Declaraţie de avere şi interese | CV 
Constantin Gabriel BUNDUC (membru provizoriu, 2 luni), începând cu data de 22.07.2023 - Declarație de avere și interese | CV
Voicu CHEȚA (membru provizoriu, 5 luni) începând cu data de 12.07.2023 - Declaraţie de avere şi interese | CV
Mihai CONSTANTIN (membru provizoriu, 5 luni) începând cu data de 28.08.2023 - Declaraţie de avere şi interese | CV
Daniel GEORGESCU (membru provizoriu, 5 luni) începând cu data de 12.07.2023 - Declaraţie de avere şi interese  | CV
Ion Laurențiu VOICU (membru provizoriu, 5 luni) începând cu data de 12.07.2023 - Declarație de avere și interese | CV

 

Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat
Remunerația membrilor Consiliului de Administrație/directorilor cu mandat.

Situație privind procedura de selecție și de revocare a membrilor Consiliului de Administrație în ultimii trei ani și motivele revocărilor.

Scrisoarea de așteptări pentru perioada 2019-2023 privind selecția Consiliului de Administrație
Forma contractului de mandat aprobată prin H.A.G.O.A. nr.17 / 11.07.2023 
Bugetul pentru investiții în ultimii trei ani financiari.
Cheltuielile totale cu personalul în ultimii trei ani.
Datoriile companiei către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali.
Valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat: nu este cazul

COMITETE CONSULTATIVE
 

Comitet Consultativ de Audit:
- Georgeta Bumbac
- Ion Laurențiu Voicu
- Constantin Gabriel Bunduc


Comitet Consultativ de Nominalizare şi Remunerare:
-  Ion Laurențiu Voicu
-  Voicu Cheța
- Constantin Gabriel Bunduc

 

Regulamentul de funcţionare al Consiliului de Administraţie
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului de Audit
Regulamentul de funcţionare al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare

Rapoarte anuale

Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2022
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2021
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2020
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2019
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2018
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2017
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2016
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2015
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2014
Raport de activitate al Comitetului de nominalizare şi remunerare 2013

 

Rapoarte de activitate ale Consiliului de Administraţie

Raport de activitate al Consiliului de Administrație al CN ACN SA - semestrul II 2022, Hotărâre
Raport de activitate al Consiliului de Administrație al CN ACN SA - semestrul I 2022, Hotărâre
Raport de activitate al Consiliului de Administrație al CN ACN SA - semestrul II 2021, Hotărâre
Raport de activitate al Consiliului de Administrație al CN ACN SA - semestrul I 2021, Hotărâre
Raport de activitate al Consiliului de Administraţie al CN ACN SA - semestrul II 2020, Hotărâre
Raport de activitate al Consiliului de Administraţie al CN ACN SA - semestrul I 2020, Hotărâre
Raport de activitate al Consiliului de Administraţie al CN ACN SA- semestrul II 2019, Hotărâre

Codul de Etică al Consiliului de Administrație. Document


Detalierea serviciilor oferite de companie în interes public:

-C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A. presteaza catre BENEFICIARI (agenti/armatori) servicii de tranzitare canale navigabile (inclusiv ecluzare), servicii portuare sau alte activitati conform prevederilor legislative in vigoare.
-C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A. asigura alte activitati conexe transportului naval.

-C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A. pune la dispoziţia utilizatorilor infrastructura de transport naval aparţinând domeniului public al statului și bunuri domeniu privat al companiei în mod nediscriminatoriu, a următoarelor servicii publice:
1. Servicii de închiriere/ subconcesionare bunuri:
a) domeniul public a statului ( terenuri în porturile Medgidia, Basarabi, Ovidiu, Luminița și de-a lungul de-a lungul celor doua canale C.D.M.N. și C.P.A.M.N.);
b) domeniul privat al companiei (platforme, clădiri, anexe, magazii, spații în stațiile Radioreleu și sediu ACN).
2. Servicii privind accesul în porturi prin emiterea permiselor de acces.
3. Servicii de avizare documentații în vederea executării de lucrări pe zona de protecție a canalelor navigabile C.D.M.N. și C.P.A.M.N.
4. Servicii privind eliberare/vizare carnete de lucru în porturi pentru muncitorii portuari care efectuează muncă specifică în porturi.

 -C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A.  asigură conform regulamentelor de funcţionare şi exploatare a canalelor navigabile (CDMN - canalul Dunare – Marea Neagră şi CPAMN - canalul Poarta Albă – Midia-Navodari),  următoarele servicii publice:
1. Servicii de deversare apă - (descarcarea volumelor de apă uzată şi epurată, rezultată din procesul de uzinare al beneficiarilor de contracte);
2. Servicii de prelevare apă - (extragere volume de apă de către beneficiarii de contracte) pentru uzul în industrie, potabilizare şi irigaţii (agricultură);
3. Servicii de tranzitare apă - (asigurarea în punctul de uzinare al beneficiarilor de contracte a volumelor de apă necesare);
4. Servicii de refurnizare apă potabilă - (refurnizarea volumelor de apă potabilă preluate de la SC RAJA SA, prin reţeaua proprie de distribuţie);

Obiectivul de politică publică al companiei 

Detalierea situaţiilor de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al companiei:
      Registrul riscurilor
      Plan de implementare măsuri control

 

Planul de integritate al companiei (dezvoltat în concordanţă cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica şi conformitatea) şi mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii

Raportul de audit extern
Raportul anual al companiei

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.