Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

fair2 eufair3

FAIRway Danube

Program finanțare: Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF) Transport
Bugetul proiectului: 23.357.255 EUR
Buget ACN: 624.096 EUR
Rata finanțare: 85% UE , 15% Buget stat
Coordonator proiect: via donau
Durata proiectului: 60 luni ( Iulie 2015 – Iunie 2020)
Parteneri în proiect:

-  via donau -Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH (viadonau), Austria;
-  Agenţia de Dezvoltare Căi navigabile  (ARVD), Slovacia;
-  Direcţia Generală Managementul Apei  (OVF), Ungaria;
-  Corporaţia Naţională pentru dezvoltarea infrastructurii  (NIF), Ungaria;
-  Agenţia pentru căi navigabile interioare  (AVP), Croaţia;
-  Agenţia Executivă pentru Explorarea şi Intreţinerea Fluviului Dunăre ( EAEDMR) , Bulgaria;
-  Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi (AFDJ), România;
-  Administraţia Canalelor Navigabile (ACN), România.

     Obiectivul principal al proiectului este implementarea " Masterplanului de reabilitare și întreținere a șenalului navigabil al Dunării și afluenții săi” așa cum a fost el aprobat de către fiecare minister de resort din țările riverane Dunării, vizează atingerea unui stadiu bun de navigație pe întreaga durată a anului, prin asigurarea unor condiții minime de servicii.
Master plan aprobat ;  Concluzii )
   Acest obiectiv se poate realiza prin punerea în aplicare a unora dintre măsurile stabilite și anume:
-   Elaborarea coordonată a planurilor naționale și definirea activităților pilot ale proiectului;
-  Procurarea echipamentelor necesare pentru realizarea activităților pilot legate de serviciile hidrologice din cele 5 țări vizate (Slovacia, Ungaria, Croația, Bulgaria, România);
-  Executarea și evaluarea activităților pilot cu scopul de a :
* colecta într-o bază de date armonizată toate punctele critice de-a lungul Dunării;
* implementa o schemă coerentă de monitorizare a stării de navigație ;
* armoniza modelele și prognozele referitoare la nivelele de apa.
- Identificarea unor abordări inovative în reabilitarea șenalului navigabil și testarea acestora în câteva locații, ca parte a activităților pilot propuse.
- Pregătirea documentelor necesare pentru implementarea viitoarelor proiecte incluse în Masterplanul de reabilitare și intreținere a șenalului navigabil al Dunării și afluenții săi.

Comunicate de presă:

Septembrie 2021
Februarie 2016