ue  gv  istr

"Studiu de fezabilitate pentru obiectivul / proiectul de investiții: Retehnologizare Ecluza Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației”

      Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” S.A. anunţă semnarea contractului de finanţare nr. 71/07.07.2020 pentru proiectul din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020: “Studiu de fezabilitate pentru obiectivul/proiectul de investiții: Retehnologizare Ecluza Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației”, Cod SMIS 2014 + 133332. Perioada de implementare a proiectului este de 20 luni, respectiv între 06.11.2019 şi 30.06.2021.
       Obiectivul general al proiectului este să asigure disponibilitatea și siguranța navigației pe Canalul Poarta Albă – Midia, Năvodari prin Ecluza Năvodari, furnizând o alternativă durabilă la transportul rutier de-a lungul unei importante rute de transport național și internațional.
      Valoarea totală a proiectului este de 4.141.440 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 3.485.712 lei, iar valoarea contribuției Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune este de 2.962.855,20 lei.
     Scopul proiectului este de a asigura elaborarea unei documentații tehnico-economice complete și în concordanță cu cerințele de finanțare ulterioară, a lucrărilor de retehnologizare a Ecluzei Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației.
      Menţionăm că proiectul este cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritara 1 – Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul, Obiectiv Specific 1.3 - Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T. 
     Responsabil comunicare: Mihaela Coroiu, tel 0724 28 28 31

 

C.N. A.C.N. S.A. comunică stadiul de elaborare al Studiului de fezabilitate pentru Retehnologizarea Ecluzei Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației
comunicat de presă

 C.N. A.C.N. S.A. comunică finalizarea proiectului ”Studiu de fezabilitate pentru obiectul/proiectul de investiții: Retehnologizare Ecluza Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației”
comunicat de presă