ue              gv        istr

 

                                                                                                                     Constanța, Septembrie 2021

     C.N.A.C.N. S.A. comunică semnarea contractului de finanțare pentru proiectul “Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Ovidiu”

 

   Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. anunță semnarea contractului de finanțare nr.113/26.08.2021 pentru proiectul finanțat din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020: „Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Ovidiu”, Cod SMIS 2014 + 136468. Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 04.02.2020 și 28.02.2024.
    Obiectivul principal al proiectului este creșterea volumului de mărfuri tranzitate pe căile navigabile interioare prin modernizarea, reabilitarea și extinderea capacității de operare în portul Ovidiu, în vederea oferirii de condiții optime pentru transportul naval de mărfuri.
   Valoare totală a proiectului este de 70.415.195,82 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 56.693.729,74 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile acordată de Comisia Europeana este de 48.189.670,28 lei.
    Proiectul presupune modernizarea și reabilitarea construcțiilor de acostare existente pe malul drept al Canalului Poarta Albă - Midia Năvodari prin realizarea de facilități necesare desfășurării activității specifice, dar și realizarea unui port nou pe malul stâng pentru mărirea capacității de operare a mărfurilor care va oferi facilități pentru acostare și efectuare de operațiuni în port în condiții de siguranță și securitate și furnizarea de utilități.
  Menționăm că proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.4 – Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi.
 
 
 

C.N.A.C.N. S.A. comunică semnarea Contractului de servicii de realizare materiale publicitare și de informare pentru proiectul “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Ovidiu”
comunicat de presă

C.N.A.C.N. S.A. comunică semnarea Contractului de furnizare echipamente informatice de comunicații, periferice de calcul, licențe pentru proiectul “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Ovidiu”
comunicat de presă

C.N.A.C.N. S.A. comunică semnarea Contractului de furnizare mobilier pentru proiectul “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Ovidiu”
comunicat de presă

C.N.A.C.N. S.A. comunică semnarea Contractului de furnizare obiecte de inventar, consumabile de birou pentru proiectul “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Ovidiu”
comunicat de presă

C.N.A.C.N. S.A. comunică semnarea Contractului de servicii de organizare evenimente pentru proiectul “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Ovidiu”
comunicat de presă

  

C.N.A.C.N. S.A. comunică semnarea ordinului de începere pentru contractul de proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Ovidiu”
comunicat de presă

 

C.N.A.C.N. S.A. comunică semnarea Acordului Contractual pentru contractul de proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Ovidiu”
comunicat de presă

 

C.N.A.C.N. S.A. comunică semnarea contractului de supervizare și execuție pentru proiectul “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Ovidiu”
comunicat de presă

Responsabil comunicare: Mihaela Coroiu, telefon - 0724 28 28 31