ue              gv        istr

                                                                              

                                                                                               10828/26.05.2022, Constanța

 C.N. A.C.N. S.A. comunică semnarea contractului de finanțare pentru proiectul “Reactualizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: Amenajarea râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație și alte folosințe”

   Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” S.A. anunță semnarea contractului de finanțare nr:144/09.05.2022 pentru proiectul finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020: “Reactualizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: Amenajarea râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație și alte folosințe”, Cod SMIS 146216. Perioada de implementare a proiectului este de 38 de luni, respectiv între 09.11.2020 și 31.12.2023.

   Obiectivul general al proiectului este pregătirea documentelor tehnico economice necesare pentru executarea lucrărilor de amenajare pentru navigație și alte folosințe ale râurilor Arges și Dâmbovița. Proiectul reprezintă prima etapă de implementare a obiectivului de investiții “Amenajarea râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație și alte folosințe”.

   Valoarea totală a proiectului este de 7 247 600 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 6 100 000 lei, iar valoarea finanţării nerambursabile din Fondul de Coeziune este de 5 195 000 lei.

   Scopul finalizării obiectivului de investiție este conectarea Municipiului București la Dunăre, asigurarea accesului direct pe apă la portul Constanța, la principalele orașe de-a lungul Dunării, precum și la rețeaua europeană de căi navigabile.

   Menţionăm că proiectul este cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul, Obiectiv Specific 1.3 - Îmbunătățirea condițiilor de navigație și dezvoltarea infrastructurii portuare situate pe rețeaua TEN-T centrală.

 

 Responsabil comunicare: Mihaela Coroiu, tel 0724 28 28 31

C.N. A.C.N. S.A. comunică semnarea contractului sectorial de servicii pentru Reactualizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: “Amenajarea râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație și alte folosințe”

comunicat presa

C.N. A.C.N. S.A. comunică achiziția de echipamente informatice în cadrul proiectului „Reactualizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: Amenajarea râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație și alte folosințe

comunicat presa