ue              gv        istr

                                                                                                        19575/22.09.2022, Constanța

C.N. A.C.N. S.A. comunică semnarea contractului de finanțare pentru proiectul “Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Luminița”

 

    Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” S.A. anunță semnarea contractului de finanțare pentru proiectul finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020: “Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Luminița”, Cod SMIS 2014+136964. Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 23.06.2020 și 31.07.2024.
     Obiectivul general al proiectului este creșterea volumului de mărfuri tranzitate pe căile navigabile interioare prin modernizarea, reabilitarea și extinderea capacității de operare în portul Luminița în vederea oferirii de condiții optime pentru transportul naval de mărfuri.
     Valoarea totală a proiectului este de 119.556.257,76 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 79.464.677,03 lei, iar valoarea finanţării nerambursabile din FEDR este de 67.544.675,47 lei.
     Proiectul are în vedere extinderea capacității de operare a portului prin construirea a 480 m de dane de operare cu cheu tip estacadă, modernizarea și reabilitarea construcțiilor de acostare existente, construirea unei clădiri administrative pentru personalul responsabil cu monitorizarea și managementul activității portuare, sistematizarea întregii incinte portuare și asigurarea utilităților (apă, energie electrică, etc) atât la danele de operare cât și pe întreaga suprafață a portului.
   Menţionăm că proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.4 – Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi.

C.N.A.C.N. S.A. comunică semnarea Contractului de servicii de realizare materiale publicitare și de informare pentru proiectul “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Luminița”
comunicat de presă

C.N.A.C.N. S.A. comunică semnarea Contractului de furnizare echipamente informatice de comunicații, periferice de calcul, licențe pentru proiectul “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Luminița”
comunicat de presă

C.N.A.C.N. S.A. comunică semnarea Contractului de furnizare mobilier pentru proiectul “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Luminița”
comunicat de presă

C.N.A.C.N. S.A. comunică semnarea Contractului de furnizare obiecte de inventar, consumabile de birou pentru proiectul “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Luminița”
comunicat de presă

C.N.A.C.N. S.A. comunică semnarea Contractului de servicii de organizare evenimente pentru proiectul “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Luminița”
comunicat de presă

 

C.N.A.C.N. S.A. comunică semnarea Contractului de proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Luminița”
comunicat de presă

 

C.N.A.C.N. S.A. comunică semnarea Contractului de supervizare a proiectării și execuției proiectului “Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Luminița”
comunicat de presă

 

Responsabil comunicare: Mihaela Coroiu, tel 0724 28 28 31