Port Basarabi (Murfatlar)

 

Portul Basarabi (Murfatlar) este port comercial, situat pe cale navigabilă interioară cu infrastructură aparţinând domeniului public al statului, amplasat pe malul drept al Canalului Dunăre Marea Neagră, la km 25+000.
Supravegherea şi dirijarea navigaţiei în port se exercită de către ACN prin Centrul Regional Ro-RIS ACN, în canalul 71 VHF.

Principalele elemente tehnico – funcţionale:
- suprafaţa teritoriu portuar: 203.346,59 mp;
- suprafaţa bazinului portuar: 126.000 mp din care 7.000 mp sunt în exploatarea C.N. Administraţia Porturilor Maritime Constanţa S.A.;
- pescajul maxim : 5,50 m;
- suprafeţe platforme cu destinaţia de operare – depozitare: 13.000 mp;
- suprafete magazii mărfuri generale care aparţin C.N. ACN S.A.: 741,80 mp;
- gara fluvială (suprafaţa desfăşurată): 1.328,19 mp;
- anexa socială (suprafaţa desfăşurată): 284,99 mp;
- legătura cu reţeaua de drumuri naţionale, inclusiv legătura cu autostrada A2, lungimea de drum în interiorul portului: 800 m;
- suprafaţa de parcare auto: 462,5 mp;

- numărul total al danelor operative este de 11, din care:BASARABI
        - 6 dane operative în lungime totală de 751 m;
        - 5 dane în lungime totală de 525 m care, împreună cu platformele aferente acestora sunt în exploatarea C.N. Administraţia Porturilor Maritime Constanţa S.A.
Este instituit regimul de zonă liberă şi se aplică prevederile Regulamentului portuar al porturilor maritime româneşti aflate în administrarea C.N. Administraţia Porturilor Maritime Constanţa S.A., care este şi administraţie de zonă liberă pentru Zona liberă Basarabi (Murfatlar) ;
- 1 dană pasageri în lungime de 150 m;
Portul cuprinde şi dana de aşteptare şi desfacere/ refacere convoaie situate în amonte de gura de intrare în port în lungime de 300 m. La aceste dane se efectueaza numai operaţiuni tehnice (de formare / desfacere convoaie) şi nu operaţiuni de înc./ desc.